Fietsrelax
Fietsvakanties voor iedereen
 
Facebook
Youtube
Email

Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

De foto's en beschrijvingen in uitingen zoals Fietsrelax.nl, advertenties, brochuers, nieuwsbrieven en andere media zijn voorbeelden en geven een indruk van de reis en het verblijf. Verwijzingen naar andere media die geen eigendom zijn van Fietsrelax zijn slechts opgenomen ter informatie voor de bezoeker van de website. Fietsrelax is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juisthied van deze bronnen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Fietsrelax kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

De gegevens op onze website(s) en in onze media kunnen zonder aankondiging en opgaaf van reden door ons worden gewijzigd. Fietsrelax kan geen garantie bieden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website(s).


Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

 

Copyright fotografie

©David Samyn

©Toerisme Oost-Vlaanderen

©Westtoer

©Visit Bruges

©Visit Flanders

 

 

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice